SubMain

การประกันภัยรถยนต์ คือ การแชร์ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไปยังบริษัทประกันภัยที่เราได้ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ไว้ ซึ่งบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกลับมาให้กับผู้เอาประกันภัยในรูปแบบของสินไหมทดแทน ซึ่งสามารถทำได้หลายลักษณะ เช่น ชดใช้มาในรูปแบบของเงิน , ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้สามารถกลับมาให้ใช้งานได้ดังเดิม , เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนส่วนที่เสียหาย เป็นต้น

การประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บังคับให้รถ ทุกคันที่ขับเคลื่อนบนท้องถนนทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตเพราะเหตุประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้กระทั่งคนเดินถนนไป มาให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88

วิธีปฎิบัติสินไหม พรบ

PolicyPrice

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยโดยความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย ที่ต้องการความ คุ้มครองทั้งทรัพย์สิน ชีวิต และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ ของผู้เอาประกันภัยที่ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

Table

รหัสรถยนต์ประเภทต่าง ๆ และลักษณะการใช้รถยนต์

รถยนต์ประเภทต่าง ๆ


cariconcariconcariconcariconcariconcariconcariconcariconcariconcariconcariconcariconcariconcariconcaricon

รับสมัคร นายหน้าประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท รายได้ดี 

แค่ซื้อใช้เองก็คุ้มแล้ว หรือแนะนำเพื่อนก็สามารถสร้างรายได้

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 download

ข้อมูลเพิ่มเติมศรีกรุง