ชนแล้วหนี

ชนแล้วหนี ใครคุ้มครอง

ชนแล้วหนี

เมื่อถูกชนแล้วหนี หลายคนคงคิดว่าเจ็บตัวฟรี ฟาดเคราะห์ แต่จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่เพราะในประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องแบบนี้อยู่ นั่นก็คือ “สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ที่จะช่วยคุ้มครองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางท้องถนน

คุ้มครองใครบ้าง ?

กองทุนนี้จะคุ้มครองทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะไม่มีคู่กรณี หรือ รถคันที่ชนนั้นจะไม่มี พ.ร.บ. คุ้มครอง หรือ รถคันที่ชนนั้นจะเป็นรถที่ถูกขโมยมาก็ตาม

ชนแล้วหนี

ความคุ้มครองเป็นอย่างไร ?

ความคุ้มครองนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี

  1. กรณีได้รับบาดเจ็บ กองทุนนี้จะคุ้มครองค่ารักษาค่าพยาบาลเป็นเงิน 30,000 บาท
  2. กรณีเสียชีวิต ญาติสามารถเบิกค่าปลงศพได้ 35,000 บาท

เบิกเงินได้ที่ไหน ?

ผู้ประสบภัยสามารถเบิกเงินได้ที่สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีทั้งสิ้น 71 แห่ง ได้แก่ สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด 68 แห่ง สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต 2 แห่ง และส่วนกลาง 1 แห่ง ภายใต้การบริหารจัดการส่วนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186