เมาแค่ไหนประกันไม่จ่าย

เมาแค่ไหนประกันภัยไม่จ่าย

เมาแค่ไหนประกันภัยไม่จ่าย

คปภ. ได้มีมาตรการใหม่เพื่อหวังลดอุบัติเหตุ.โดยถ้าเมาแล้วขับรถเกิดอุบัติเหตุประกันจะไม่จ่ายนั้นมีรายละเอียดอย่างไร มาดูกันนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการประกันภัยเพราะข้อบังคับเดิมถ้าเวลาที่ขับรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุนั้น ถ้าในร่างกายของผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก็จะถูกปฎิเสธการคุ้มครองอยู่แล้ว เพียงแต่เพื่อความเข้มข้นขึ้น และสอดคล้องกับกฎหมายจราจรทาง คปภ จึงปรับลดค่าแอลกอฮอล์ที่พบในร่างกายผู้ขับขี่ที่ขับรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุเหลือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยมีผลบังคับใช้ หรือ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นี้แล้วนะครับ ยังไงก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทกันด้วยนะครับ

*** แต่ว่าผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือ คู่กรณีที่ถูกคนเมามาชน ประกันภัยก็ยังคุ้มครองให้ปกติตามในเงื่อนไขในกรมธรรม์ เพียงแต่จะไม่คุ้มครองในการซ่อมรถของคนที่เมาแล้วขับครับ ***

เมาแค่ไหนประกันไม่จ่าย