การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์

การยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์

การยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์

รู้หรือไม่ว่า การยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ นั้นเราสามารถขอเงินคืนได้ ส่วนจะได้เงินคืนเท่าไหร่ มีวิธีคิดอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง มาดูกันครับ การยกเลิกกรมธรรม์ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม เช่น เราขายรถไปในขณะที่ความคุ้มครองยังเหลืออยู่ เราสามารถขอเงินคืนได้ โดยส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งระบุว่าขอยกเลิกกรมธรรม์ และ กรมธรรม์ตัวจริง ไปยังบริษัทประกันภัยรถยนต์ ที่เราใช้บริการอยู่โดยระบุวันที่ขอยกเลิก (ไม่สามารถยกเลิกย้อนหลังได้)

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์

เอกสารที่ใช้ในการยกเลิก

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งระบุว่าขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์
  • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตัวจริงต้องส่งคืนบริษัทประกันภัยรถยนต์

วิธีคิดว่าจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่

เราจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ของกรมธรรม์นั้น ๆ โดยบริษัทประกันภัยรถยนต์จะคืนเงินเราตามสัดส่วนที่ คปภ. กำหนดดังตารางต่อไปนี้

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์

เรามาดูวิธีคิดกันครับว่าจะคิดอย่างไร ยกตัวอย่าง รถยนต์คันหนึ่งทำประกันภัยรถยนต์ไว้เมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2560 และได้ขอยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เราจะนับวันที่ทำประกันภัยไปทั้งหมดแล้วจำนวนกี่วันแล้วทำไปเทียบกับตารางเพื่อตรวจสอบว่าจะได้รับเงินคืนกี่เปอร์เซ็นต์

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์

จากวันที่เราคำนวณมาได้คือ 181 วัน จึงเท่ากับว่าเราสามารถขอรับเงินคืนได้ 30% ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับนี้ สมมุติเบี้ยประกันสุทธิของกรมธรรม์ฉบับนี้เท่ากับ 10,000 บาท เราจะได้รับเงินคืน 3,000 บาท จากการยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ วิธีดูเบี้ยสุทธิของกรมธรรม์สามารถดูได้จากรูปตัวอย่างด้านล่าง

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์