วิธีอ่าน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เบื้องต้น สำหรับหลายท่านที่ซื้อรถยนต์มา แล้วส่วนใหญ่เค้าจะแถมประกันภัยชั้น 1 มาให้นั้นเราจะตรวจสอบความถูกต้องในกรมธรรม์ได้อย่างไรและต้องดูอะไรบ้าง ผมเชื่อว่าหลาย ๆ ครั้ง เซลที่ดูแลเราก็คงไม่ได้อธิบายตรงนี้ให้เราฟังแน่ เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราต้องตรวจสอบหลัก อ่านต่อ ...
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม
การเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม กรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกเราจะสามารถเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อมได้ จากประกันภัยรถยนต์ของคู่กรณี โดยจะต้องดำเนินการด้วยตนเองนะครับ ประกันภัยรถยนต์ของเราไม่ดำเนินการให้นะครับ ตรงนี้เป็นสิทธิของเราสามารถเรียกร้องได้ตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวดังนี้ จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม สำเนาใบเคลม/เลขที่เคลมของประกันคู่กรณี (ถ่ายสำเนาหรือถ่ายรูปเก็บไว้ ก่อนนำรถไปซ่อมที่ศูนย์บริการ/อู่) เอกสารรายการซ่อม อ่านต่อ ...
หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก
หลักเกณฑ์การเรียกเก็บ ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง การประกันภัยรถยนต์ที่มีวันคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 หลักการและเจตนารมณ์ : ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสภาพการใช้งานตามปกติวิสัย หรือ อ่านต่อ ...