ส่วนลดในการทำประกันภัยรถยนต์

ส่วนลด ในการทำประกันภัยรถยนต์

คุณเคยรู้หรือไม่ว่าเวลาทำประกันภัยรถยนต์เราสามารถประหยัดเงินได้จาก ส่วนลดต่าง ๆ ในการทำประกันภัยรถยนต์ ได้ซึ่งเราจะมาดูกันว่าเราจะประหยัดเงินจากการทำประกันภัยรถยนต์ในรูปใดได้บ้าง

1. ส่วนลดประวัติดี ส่วนลดนี้จะได้จากการที่ทำประกันภัยรถยนต์แล้วในระหว่างปีไม่ได้เคลมเลย หรือ เคลมแต่ไม่ใช่ฝ่ายที่ผิด ซึ่งส่วนลดประวัติดีนี้จะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เมื่อต่ออายุประกันภัยรถยนต์ในปีถัดไป และจะได้รับสูงสุดถึง 50% โดยจะได้รับดังนี้

ต่ออายุ ปีที่ 1 รับส่วนลด (20%)

ต่ออายุ ปีที่ 2 รับส่วนลด (30%)

ต่ออายุ ปีที่ 3 รับส่วนลด (40%)

ต่ออายุ ปีที่ 4 รับส่วนลด (50%)

ส่วนลดประวัติดี

2. ส่วนลดจากการระบุผู้ขับขี่ โดยบริษัทประกันภัยจะให้ระบุผู้ขับขี่ได้ 2 คน ส่วนลดนี้จะคิดตามอายุของผู้ที่ระบุในกรมธรรม์ โดยยึดผู้ที่อายุน้อยที่สุดเป็นหลักเกณฑ์ในการให้ส่วนลด โดยแบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้

ช่วงอายุ 18 – 24 ปี จะได้รับส่วนลด 5%

ช่วงอายุ 25 – 35 ปี จะได้รับส่วนลด 10%

ช่วงอายุ 36 – 50 ปี จะได้รับส่วนลด 15%

ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 20%

 

*** กรณีที่ผู้ที่ไม่ได้มีชื่อระบุในกรมธรรม์ นำรถที่ระบุชื่อไปเฉี่ยวชนและต้องการเคลมจะต้องเสีย excess ดังนี้

ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท สำหรับการเคลมความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

ค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาท สำหรับการเคลมความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันเอง

ส่วนลดระบุผู้ขับขี่

3. ส่วนลดกลุ่ม เป็นส่วนลดที่บริษัทประกันภัย ให้กับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป 10% โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • รถทุกคันผู้เอาประกันภัยต้องเป็นชื่อเดียวกันทุกคัน
  • รถที่ได้รับส่วนลดนี้จะต้องทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น
ส่วนลดกลุ่ม

4. ส่วนลดจากโบรคเกอร์/นายหน้า/ตัวแทน ส่วนลดนี้เป็นส่วนลดที่ให้โบรคเกอร์,นายหน้า,ตัวแทนโดยนำคอมมิชชั่นของตนมาลด เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาทำประกันภัยรถยนต์กับตน

ส่วนลดจากตัวแทนหรือนายหน้า

5. ส่วนลดจากการรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก(Deductible) เป็นส่วนลดที่ผู้เอาประกันภัยยินดีที่จะรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเราเป็นฝ่ายผิด และ การเคลมแบบไม่มีคู่กรณี ซึ่งค่าเสียหายส่วนแรกนี้จะทำให้เบี้ยประกันภัยภัยลดไปเป็นจำนวนเท่ากับค่าเสียหายส่วนแรกที่เรายินดีรับผิดชอบ แต่ถ้าเรามีการเคลมหลายครั้งในหนึ่งรอบสัญญาบางทีก็อาจทำให้ภาพรวมเราอาจจะจ่ายมากกว่าแบบการซื้อแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก