น้ำท่วมรถยนต์

ความคุ้มครองน้ำท่วม

น้ำท่วมรถยนต์ เคลมได้หรือไม่?

เป็นปัญหาที่หลายคนสงสัยว่าถ้าเกิด รถยนต์ถูกน้ำท่วม ประกันภัยจะคุ้มครองหรือไม่ แล้วประกันภัยประเถทไหนที่คุ้มครองน้ำท่วมบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 นั้นมีความคุ้มครองน้ำท่วมโดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ เหมือนการประกันอุบัติเหตุทั่ว ๆ ไป คือ

1. ได้รับความเสียหายบางส่วน ในส่วนนี้จะได้รับความคุ้มครองโดยการซ่อมรถเราให้กลับมามีสภาพใช้งานได้ตามปกติ โดยค่าความเสียหายจะถูกประเมินโดยบริษัทประกันภัยที่เราซื้อความคุ้มครองไว้ ซึ่งความเสียหายที่เกินขึ้นนั้นจะต้องไม่เกิน 70% ของทุนประกันภัยรถยนต์ที่เราทำไว้

2. ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง ในส่วนนี้หมายถึง กรณีที่รถของเราถูกน้ำท่วมและบริษัทประกันภัยที่เราซื้อความคุ้มครองไว้ ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมเกินกว่า 70% ของทุนประกันรถยนต์ที่เราทำไว้ บริษัทจะจ่ายสินไหมแบบคืนทุนประกัน ให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วซากรถก็จะถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปให้กับบริษัทประกันภัย

น้ำท่วมรถยนต์

ขั้นตอนการเคลมจะต้องทำอย่างไร

วิธีการเคลมก็จะคล้ายกับการเคลมประกันภัยแบบปกติ คือ เราจะต้องแจ้งไปยังบริษัทประกันภัยที่เราซื้อความคุ้มครองไว้ทันทีหลังจากที่รถยนต์ของได้รับความเสียหาย บริษัทประกันภัยจะสอบถามความเสียหายเบื้องต้น และส่งเจ้าหน้าไปเพื่อตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ และออกใบเคลมเพื่อนำรถเข้าซ่อมตามปกติ หลังจากนั้นศูนย์หรืออู่ ที่เรานำรถเข้าซ่อมจะประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มาประเมินว่าจะซ่อมหรือคืนทุนให้กับเรา

ส่วนประกันภัยประเภทอื่น ๆ นั้น ส่วนมากจะไม่มีความคุ้มครองประเภทน้ำท่วมมาด้วย ซึ่งจะมีประเภท 2+ หรือ 3+ บางแพคเกจเท่านั้นที่จะมีความคุ้มครองน้ำท่วมมาด้วยซึ่งความคุ้มก็จะไม่เหมือนกับประกันภัยประเภท 1 ซึ่งจะคุ้มครองเป็นจำนวนเงินที่ระบุมา ไม่เหมือนกับประกันภัยประเภท 1 ที่จะคุ้มครองตามทุนประกันรถยนต์

เหตุการณใดบ้างที่ประกันภัยไม่คุ้มครอง

ความคุ้มครองน้ำท่วมนั้นยังมีที่ไม่สามารถเคลมได้อยู่บ้าง นั่นคือ ประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตัวอย่าง เช่น ทางการได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม  แล้วเรายังดันทุรังขับรถเข้าไปในพื้นที่นั้น ๆ ตามประกาศ จนรถยนต์ได้รับความเสียหาย แบบนี้ประกันภัยก็อาจจะปฎิเสธความคุ้มครองก็ได้