ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม

การเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม

การเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม

กรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกเราจะสามารถเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อมได้ จากประกันภัยรถยนต์ของคู่กรณี โดยจะต้องดำเนินการด้วยตนเองนะครับ ประกันภัยรถยนต์ของเราไม่ดำเนินการให้นะครับ ตรงนี้เป็นสิทธิของเราสามารถเรียกร้องได้ตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวดังนี้

จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม

 • สำเนาใบเคลม/เลขที่เคลมของประกันคู่กรณี (ถ่ายสำเนาหรือถ่ายรูปเก็บไว้ ก่อนนำรถไปซ่อมที่ศูนย์บริการ/อู่)
 • เอกสารรายการซ่อม
 • ใบรับรถเข้าซ่อมที่ออกโดยศูนย์บริการ/อู่ (ต้องมีการระบุวันที่รับรถอย่างชัดเจน)
 • ใบส่งคืนรถหลังซ่อมเสร็จที่ออกโดยศูนย์บริการ/อู่ (ต้องมีการระบุวันที่ส่งรถคืนอย่างชัดเจน)
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ / พ.ร.บ. ของเรา
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์
 • หนังสือขอเรียกค่าสินไหมทดแทนการขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม
 • รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางขณะที่เราไม่มีรถใช้ , ถ้าเราใช้รถในการประกอบอาชีพด้วย ก็สามารถระบุไปในใบคำร้อง (ถ้ามีใบเสร็จเราจะมีน้ำหนักในการเรียกร้องเพราะส่วนใหญ่บริษัทประกันภัยจะต่อรองเสมอ)
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม

ติดต่อบริษัทประกันภัยคู่กรณี เพื่อแสดงเจตจำนงค์ในการเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์

 • ติดต่อฝ่ายสินไหมทดแทน แจ้งเจตจำนงค์ว่าต้องการเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์
 • บริษัทประกันภัยจะขอเอกสารตามด้านบนที่เราเตรียมไว้พร้อมทั้งใบคำขอสินไหมทดแทน โดยจะให้เรา FAX / E-Mail ไปให้ ตรงนี้จะต้องขอเลขรับเรื่อง / ผู้ติดต่อ / เลขที่เคลม ไว้เพื่อไม่ได้รับติดต่อกลับมาภายใน 2 วัน จะได้ตามง่ายขึ้น
 • จากนั้นบริษัทประกันภัยจะติดต่อกลับมาเพื่อต่อรองค่าสินไหม ตรงนี้อยู่ที่แต่ละคนละครับว่าจะคุยอย่างไร เช่น บางท่านเรียกค่าสินไหมเผื่อถูกต่อรองไปเลยก็สามารถทำได้ บางท่านยืนยันตามที่ขอไปโดยบางครั้งก็ต้องถึงขั้นไปร้องต่อ คปภ. เพราะประกันไม่ยอมจ่ายตามที่เรียกไป จึงต้องไปตกลงกันที่ คปภ. ก็เคยมีเกิดขึ้น ตัวอย่าง เราเรียกค่าเดินทางไปวัน 500 บาท 30 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท แต่อาจถูกประกันต่อรองโดยหักวันเสาร์อาทิตย์ออกไป 8 วัน เนื่องจากอ้างว่าเราไม่ได้ไปทำงานจึงทำให้ลดเหลือ 11,000 บาท
 • หลังจากตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันจะ FAX / E-Mail ใบตกลงรับค่าชดเชยมาให้เราเซ็นต์แล้ว FAX / E-Mail กลับ
 • ภายใน 7 วัน บริษัทประกันภัยจะออกเช็คส่งไปรษณีย์มาให้เรา หรือ แจ้งให้เราไปรับเองที่บริษัทประกันภัย

ตัวอย่าง การเขียนหนังสือขอเรียกสินไหมทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม

วันที่ 10 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเรียกสินไหมทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม

เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัท จ่ายง่ายประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ ระบุตามที่บริษัทประกันร้องขอ

 

ข้าพเจ้า นายขับรถดี แต่ถูกชน เจ้าของรถยนต์ยี่ห้อ Honda City เลขทะเบียน 9กก9999 กทม. ถูกรถยนต์ยี่ห้อ Honda Jazz เลขทะเบียน 1กก1111 กทม ชนท้ายที่ ซอย อุบัติเหตุ33 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ขับโดย คุณพลั้งเผลอ ผิดพลาด จึงทำให้รถยนต์ของข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย ดังนี้

ไฟท้ายด้านซ้าย

กระโปรงรถด้านหลัง

มีส่วนไหนเสียหายอีกก็ระบุไปครับ…..

ข้าพเจ้าจึงนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ Honda สาขาซ่อมดี ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 จนกระทั่งซ่อมเสร็จในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 วัน

ข้าพเจ้าทำงานเป็น พนักงานขาย ซึ่งจะต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางไปพบลูกค้าทุกวันเป็นระยะทาง 60 ก.ม.ต่อวัน ต้องเดินทางโดยแท๊กซี่ไปทำงานแทน ประกอบกับความไม่สะดวกในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง

จึงขอเรียกค่าสินไหมดังนี้

 1. ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ 800 บาทต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นจำนวน 30 วัน รวม 24,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ขับรถดี แต่ถูกชน