SubMain

แผนการสร้างรายได้กับศรีกรุงโบรกเกอร์

Head Page MGM

 

ownsales

รายได้ทางที่ 1 ขายเอง

ส่วนลดจากการขาย หรือ ซื้อใช้เอง เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกกับศรีกรุงโบรกเกอร์แล้ว ท่านจะได้รับส่วนลดเริ่มต้นจากการขายหรือซื้อใช้เองโดยหักคอมมิชชั่นได้ทันทีที่ส่งงาน

onlinepolicy

รายได้ทางที่ 2 Online พรบ.

ระบบ พรบ. Online ให้คุณออก พรบ. ได้จากสำนักงานของท่าน ได้ทันที ตลอด 24 ช.ม. โดยสามารถออก พรบ. ได้ 4 บริษัท

recommend

รายได้ทางที่ 3 แนะนำต่อ

รับค่าแนะนำ 1% เมื่อท่านแนะนำสมาชิกท่านอื่นสมัครต่อจากท่าน ท่านจะมีรายได้ทันที 1% เมื่อสมาชิกท่านนั้นซื้อ โดยท่านสามารถแนะนำได้ไม่จำกัด

buildteamรายได้ทางที่ 4 สร้างทีมงาน

ระบบ MGM (Member Get Member) เมื่อสมาชิกแนะนำสมาชิกท่านอื่นสมัครต่อจากท่าน นอกจากท่านจะได้รับค่าแนะนำ 1% แล้ว หากท่านและทีมงานของท่านมียอดซื้อ ท่านจะได้รับค่าบริหารทีมงาน 3% – 6.75% (ขึ้นกับตำแหน่ง) โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์รับค่าตำแหน่งจะต้องมีตำแหน่งที่สูงกว่าสมาชิกที่ท่านแนะนำต่อจากท่าน

 

เงื่อนไขการเป็นสมาชิกระบบ MGM

blue-bullet  ระดับสมาชิกปรับขึ้นแล้วจะ ไม่มี การลดระดับสมาชิกลง

blue-bullet  ไม่ต้องต่ออายุ สมาชิกภาพ เมื่อมีการส่งงานเพียง 1 งาน/ปี

blue-bullet  ไม่มีการตัดออกจากเครือข่าย ถึงแม้ว่าสมาชิกท่านนั้นจะไม่ส่งงานเลยก็ตาม

blue-bullet  ค่าแนะนำ 1% คิดจากยอดสุทธิจากลูกทีมติดตัวเท่านั้น

blue-bullet  ค่าบริหารสายงาน คิดจากส่วนต่างของสมาชิกของท่านที่ระดับสูงสุดในสายงานนั้น

blue-bullet  การแยกสายงาน เมื่อลูกทีมมีระดับเท่ากัน จะแยกสายงานออกไปและไม่นับยอดทีมจากสมาชิกระดับเดียวกัน

blue-bullet  สามารถดึงสายงานคืนได้ เมื่อระดับสมาชิกท่าน สูงกว่า ลูกทีม

blue-bullet  สามารถถ่ายโอนให้ผู้รับผลประโยชน์ต่อเป็นมรดกได้

 

โครงสร้างผลตอบแทนตามแผน MGM

แผนการสร้างรายได้กับศรีกรุงโบรคเกอร์


 การคำนวณรายได้

ownsales

วิธีการคำนวณผลตอบแทนจากการขายเองหรือซื้อใช้เอง
ตัวอย่าง ลูกค้าต้องการซื้อ ประชั้นภัยรถยนต์ ชั้น 1 TOYOTA ALTIS ปี 2013 พร้อม พรบ. เมื่อเราเช็คเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 จากศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ราคามา 20,000 บาท และ พรบ. รถเก๋ง ราคา 645 บาท (ประเภท 1 คอมมิชชั่น = 12% , พรบ.คอมมิชชั่น = 12% เรารับเงินลูกค้าค่าประกันชั้น 1 + ค่า พรบ. มาทั้งหมด 20,000 + 645 = 20,645 บาท) เราจะมีวิธีคิดเบี้ยที่จะต้องนำส่งดังนี้

ownsell

% ของผลตอบแทนนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

bulet รายได้จากการขาย ประกันภัยรถยนต์ คันนี้ 2,235 + 72 = 2,307 bulet


onlinepolicy

ระบบ พรบ. Online ให้คุณออก พรบ. ได้จากสำนักงานของท่าน ได้ทันที ตลอด 24 ช.ม. โดย รับกระดาษ พรบ. ไปดำเนินการที่บ้านหรือสำนักงานของท่านเอง 

เงื่อนไขการมัดจำ พ.ร.บ. Online

bullet1 มัดจำครั้งแรก 10 ฉบับ มีค่ามัดจำฉบับละ 500 บาท

bullet1 มัดจำครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 5 ฉบับ ท่านจะได้รับกระดาษ พรบ.เพิ่มตามวงเงินที่ท่านได้เติมเข้าไป

bullet1 ระบบจะตัดค่า พรบ. จากเงินมัดจำของท่าน โดยไม่ต้องชำระค่า พรบ. อีก

bullet1 ระบบจะเพิ่มผลตอบแทนค่าคีย์งานให้อีก 5 % จากค่าคอมมิชชั่นปกติตามระดับสมาชิก


recommendวิธีคำนวณการจ่ายค่าแนะนำ ทางบริษัทจะจ่ายค่าแนะนำให้กับท่าน 1% เมื่อสมาชิกที่ท่านแนะนำมา ส่งงานหรือซื้อประกันภัยรถยนต์ (เฉพาะผู้แนะนำโดยตรงเท่านั้น)

suggestion1

จากภาพตัวอย่าง สมมุติว่าสมาชิกทั้ง 5 คนที่ท่านแนะนำ ทุกคนซื้อประกันรถยนต์(ส่งงาน)คนละ 1 กรมธรรม์ และสมมุติว่าทุกคนซื้อ ประกันรถยนต์ ในราคา 12,000 บาท ท่านจะมีรายได้จากค่าแนะนำ 1% ดังนี้

incom suggestion

            จะเห็นว่าท่านเพียงแค่แนะนำสมาชิกก็สามารถสร้างรายได้ ได้แล้วโดยไม่ต้องขายเองเลย แล้วถ้าท่านแนะนำสมาชิกมากกว่านี้ละ รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

            จากตัวอย่างจะเห็นว่า ไม่ว่าสมาชิกที่ท่านแนะนำจะมีตำแหน่งในระดับใดก็ตามจะสูงกว่าหรือเท่ากับท่าน ท่านจะยังได้รับ 1% จากบริษัทเสมอเมื่อสมาชิกที่ท่านแนะนำมียอดส่งงานตลอดไป เพราะตามเงื่อนไขสมาชิกจะไม่สามารถเปลี่ยนผู้แนะนำได้

              รายได้ช่องทางนี้ยังไม่ใช่ช่องทางที่ดีที่สุดที่จะสามารถสร้างรายได้ของศรีกรุงโบรคเกอร์ เรายังมีช่องทางที่สามารถสร้างรายได้เป็นแสนต่อเดือน คือช่องทางการสร้างทีมงาน ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป…

** บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นผู้จ่ายค่าแนะนำให้สมาชิก ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป **


buildteam

วิธีการคำนวณค่าบริหารสายงาน เราจะคำนวณผลตอบแทนในแต่ละระดับให้เข้าใจอย่างง่าย ว่าท่านสามารถสร้างรายได้เป็นแสนต่อเดือนได้อย่างไร โดยเราจะเริ่มตั้งแต่ระดับ 6 จนถึง ระดับ 3 เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างของระบบ MGM

Rate ค่าตำแหน่งของสมาชิกระดับต่าง ๆ

Position-and-commision1


สมาชิกระดับ 6 – ไม่บังคับยอดขาย

 MemberCom6

จากภาพตัวอย่างคุณคือ สมาชิกระดับ 6 และมีลูกทีมติดตัวทั้งหมด 5 คน โดยลูกทีมมีระดับต่าง ๆ คละกัน จะเห็นว่าคุณจะไม่ได้รับค่าบริหารสายงานจากลูกทีมเลย (ซึ่งจะได้รับเฉพาะส่วนลดมาตรฐานและค่าแนะนำ 1% เท่านั้น)


สมาชิกระดับ 5 – ต้องมีใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัย

MemberCom5

จากตัวอย่างภาพคุณคือ สมาชิกระดับ 5 คุณมีลูกทีมติดตัวทั้งหมด 5 คน ดังนี้

– ลูกทีมติดตัวระดับ 4 จำนวน 1 ท่าน

– ลูกทีมติดตัวระดับ 5 จำนวน 1 ท่าน และลูกทีมท่านนี้มีลูกทีมติดตัวอีก จำนวน 3 ท่าน

– ลูกทีมติดตัวระดับ 6 จำนวน 3 ท่าน

bulet จากตัวอย่างภาพนี้คุณจะได้รับค่าบริหารสายงาน 3% บวกกับค่าแนะนำอีก 1% จากลูกทีมระดับ 6 ที่ติดตัวท่านเท่านั้น เมื่อลูกทีมเหล่านี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)
bulet ท่านจะไม่ได้รับค่าสายงาน จากลูกทีมติดตัว ที่มีระดับเท่ากัน หรือ สูงกว่า แต่ยังคงจะได้รับค่าแนะนำ 1% เหมือนเดิมในกรณีที่ลูกทีมติดตัวท่านเป็นผู้ส่งงาน(ท่านสมาชิกระดับ 4 และท่านสมาชิกระดับ 5) จนกว่าตัวท่านจะขึ้นระดับไปสูงกว่าลูกทีมติดตัวของท่าน กรณีนี้เราเรียกว่าการดึงสายงานคืน 


สมาชิกระดับ 4 – สร้างยอดขายทั้งทีม 300,000 บาท ภายใน 3 เดือน (เฉลี่ย 100,000 บาท/เดือน)

MemberCom4

จากตัวอย่างภาพคุณคือ สมาชิกระดับ 4 คุณมีลูกทีมติดตัวทั้งหมด 5 คน ดังนี้

– ลูกทีมติดตัวระดับ 4 จำนวน 1 ท่าน

– ลูกทีมติดตัวระดับ 5 จำนวน 1 ท่าน และลูกทีมท่านนี้มีลูกทีมติดตัวอีก จำนวน 3 ท่าน

– ลูกทีมติดตัวระดับ 6 จำนวน 3 ท่าน

bulet จากตัวอย่างภาพนี้คุณจะได้รับค่าบริหารสายงาน 4% บวกกับค่าแนะนำอีก 1% จากลูกทีมระดับ 6 เหล่านี้ที่ติดตัวท่าน เมื่อลูกทีมติดตัวท่านเหล่านี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)

bulet ท่านจะได้รับค่าบริหารสายงาน 1% จากยอดขายทั้งหมดของทีมสมาชิกระดับ 5 และยังคงได้รับค่าแนะนำอีก 1% เหมือนเดิมในกรณีที่ลูกทีมสมาชิกระดับ 5 ท่านนี้ส่งงาน

bulet ท่านจะไม่ได้รับค่าสายงาน จากลูกทีมติดตัว ที่มีระดับเท่ากัน(ท่านสมาชิกระดับ 4) แต่ยังคงจะได้รับค่าแนะนำ 1% เหมือนเดิมในกรณีที่ลูกทีมติดตัวท่านนี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)


สมาชิกระดับ 3 – สร้างยอดขายทั้งทีม 900,000 บาท ภายใน 3 เดือน (เฉลี่ย 300,000 บาท/เดือน)

MemberCom3

จากตัวอย่างภาพคุณคือ สมาชิกระดับ 3 คุณมีลูกทีมติดตัวทั้งหมด 5 คน ดังนี้

– ลูกทีมติดตัวระดับ 4 จำนวน 1 ท่าน และลูกทีมท่านนี้มีลูกทีมติดตัวอีก จำนวน 18 ท่าน

– ลูกทีมติดตัวระดับ 5 จำนวน 1 ท่าน และลูกทีมท่านนี้มีลูกทีมติดตัวอีก จำนวน 18 ท่าน

– ลูกทีมติดตัวระดับ 6 จำนวน 3 ท่าน

bulet จากตัวอย่างภาพนี้คุณจะได้รับค่าบริหารสายงาน 5% บวกกับค่าแนะนำอีก 1% จากลูกทีมระดับ 6 เหล่านี้ที่ติดตัวท่าน เมื่อลูกทีมติดตัวท่านเหล่านี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)

bulet ท่านจะได้รับค่าบริหารสายงาน 2% จากยอดขายทั้งหมดของทีมสมาชิกระดับ 5 และยังคงได้รับค่าแนะนำอีก 1% เหมือนเดิมในกรณีที่ลูกทีมสมาชิกระดับ 5 ท่านนี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)

bulet ท่านจะได้รับค่าบริหารสายงาน 1% จากยอดขายทั้งหมดของทีมสมาชิกระดับ 4 และยังคงได้รับค่าแนะนำอีก 1% เหมือนเดิมในกรณีที่ลูกทีมสมาชิกระดับ 4 ท่านนี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)


ตัวอย่างการคำนวณค่าแนะนำ + ค่าสายงาน

สมมุติลูกทีมของท่านซื้อประชั้นภัยรถยนต์ ชั้น 1 TOYOTA ALTIS ปี 2013 พร้อม พรบ. เมื่อเราเช็คเบี้ยประกันภัยชั้น 1 จากศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ราคามา 20,000 บาท และ พรบ. รถเก๋ง ราคา 645

YOUnMember13


YOUnMember22


รับสมัคร นายหน้าประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท รายได้ดี 

  • ซื้อใช้เองในราคานายหน้า/ตัวแทน

  • สนใจธุรกิจ ที่ไม่ต้องลงทุน

  • โอนเป็นพินัยกรรมได้ด้วย

  • รายได้ดี ไม่ต้องมีหน้าร้าน

  • ไม่ต้องเสียเงินก่อนเพื่อสต็อกสินค้า

  • มาเป็นทีมงานเดียวกัน…นะครับ….

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 download

ข้อมูลเพิ่มเติมศรีกรุง