ทุนประกันรถยนต์

ทุนประกันรถยนต์

ทุนประกันรถยนต์ คือ เงิน(ค่าสินไหมทดแทน)ที่จะบริษัทประกันภัยจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย(เจ้าของรถยนต์) ในกรณีที่รถยนต์สูญหาย , ไฟไหม้ , เสียหายโดยสิ้นเชิง หรือ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหนักแล้วนำรถยนต์เข้าซ่อม ในการซ่อมครั้งนั้นถูกประเมินราคาออกมาแล้ว สูงกว่า 70% ของราคารถ ณ ขณะนั้น บริษัทประกันภัยก็จะคืนทุนประกันให้กับผู้เอาประกันภัยแทนการซ่อม และเราก็ต้องโอนซากรถให้กับบริษัทประกันภัยไป

ทุนประกันรถยนต์

แบบนี้เวลาต่อประกันภัยรถยนต์ก็ขอทุนสูง ๆ ไว้ก่อนดีไหม?

อย่าลืมนะครับว่า ทุนประกันรถยนต์ มีความสัมพันธ์กับเบี้ยประกันที่เราจะจ่ายด้วยนะครับ ยิ่งทุนสูงเบี้ยก็แพงขึ้น บางครั้งนายหน้า/ตัวแทน/โบรคเกอร์ ต้องการขายประกันให้ได้ก็ จะเสนอที่จะทำทุนประกันให้เราสูง ๆ เพื่อจูงใจให้เราซื้อประกันภัยกับเค้า แต่ในความเป็นจริงเวลาที่เกิดเหตุ ที่จะต้องคืนทุนประกัน กันจริง ๆ บริษัทประกันภัยจะประเมินการคืนทุนประกันจากราคาซื้อ-ขายของรถรุ่นนั้น ๆ ในราคามือสองตามปีของรถรุ่นนั้น ๆ นะครับ ส่วนต่างของทุนประกันที่เกินมา บริษัทประกันภัยอาจจะพิจารณาคืนเบี้ยให้ในส่วนที่เกินจากราคาตลาด ทางที่ดีที่สุดเวลาเลือกซื้อควรเลือกทุนประกันให้เหมาะสมกับรถของเราและสอดคล้องกับความเป็นจริงจะได้ไม่เกิดข้อพิพาทกันในภายหลังครับ

ทุนประกันรถยนต์ คิดอย่างไร?

ทุนประกันรถยนต์ นั้นคิดมาจาก 80% ของราคารถใหม่ในปีแรก และจะลดลงประมาณ 10% ทุกปีจากทุนประกันเดิม เช่น รถเราซื้อมาในราคา 1,000,000 บาท ปีแรกที่เราซื้อรถมาเวลาทำประกันภัยรถยนต์ บริษัทจะระบุทุนประกันของรถคันนี้มาให้ 800,000 บาท และพอรถเราต่อประกันภัยรถยนต์ในปีที่ 2 ทุนประกันก็จะลดลงเหลือ 720,000 บาท