ชนแล้วหนี
ชนแล้วหนี เมื่อถูกชนแล้วหนี หลายคนคงคิดว่าเจ็บตัวฟรี ฟาดเคราะห์ แต่จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่เพราะในประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องแบบนี้อยู่ นั่นก็คือ “สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ที่จะช่วยคุ้มครองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ อ่านต่อ ...
พ.ร.บ. เพิ่มความคุ้มครอง
พ.ร.บ. เพิ่มความคุ้มครอง 1 เมษายน 2559 ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง อ่านต่อ ...
พ.ร.บ. VS ประกันภัยรถยนต์ หลายคนคงยังไม่ทราบ สำหรับมือใหม่หลาย ๆ ท่านมีคำถามว่า พ.ร.บ. คืออะไรทำไมต้องซื้อในเมื่อรถเรามีประกันชั้น 1 อยู่แล้วบ้าง พ.ร.บ. อ่านต่อ ...