เมาแค่ไหนประกันไม่จ่าย
เมาแค่ไหนประกันภัยไม่จ่าย คปภ. ได้มีมาตรการใหม่เพื่อหวังลดอุบัติเหตุ.โดยถ้าเมาแล้วขับรถเกิดอุบัติเหตุประกันจะไม่จ่ายนั้นมีรายละเอียดอย่างไร มาดูกันนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการประกันภัยเพราะข้อบังคับเดิมถ้าเวลาที่ขับรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุนั้น ถ้าในร่างกายของผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ ในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก็จะถูกปฎิเสธการคุ้มครองอยู่แล้ว เพียงแต่เพื่อความเข้มข้นขึ้น และสอดคล้องกับกฎหมายจราจรทาง คปภ จึงปรับลดค่าแอลกอฮอล์ที่พบในร่างกายผู้ขับขี่ที่ขับรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุเหลือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ อ่านต่อ ...