Slider

การ|สร้างทีม|

รายได้จากการสร้างทีมงาน ระบบ MGM (Member Get Member) เมื่อสมาชิกแนะนำสมาชิกท่านอื่นสมัครต่อจากท่าน นอกจากท่านจะได้รับค่าแนะนำ 1% แล้ว หากท่านและทีมงานของท่านมียอดซื้อ ท่านจะได้รับค่าบริหารทีมงาน 3% – 7% (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)

วิธีการคำนวณค่าบริหารสายงาน

เราจะคำนวณผลตอบแทนในแต่ละระดับให้เข้าใจอย่างง่าย ว่าท่านสามารถสร้างรายได้เป็นแสนต่อเดือนได้อย่างไร โดยเราจะเริ่มตั้งแต่ระดับ 6 จนถึง ระดับ 3 เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างของระบบ MGM

|สมาชิกระดับ 6| ไม่บังคับยอดขาย

MemberCom6

จากภาพตัวอย่างคุณคือ สมาชิกระดับ 6 และมีลูกทีมติดตัวทั้งหมด 5 คน โดยลูกทีมมีระดับต่าง ๆ คละกัน จะเห็นว่าคุณจะไม่ได้รับค่าบริหารสายงานจากลูกทีมเลย (ซึ่งจะได้รับเฉพาะส่วนลดมาตรฐานและค่าแนะนำ 1% เท่านั้น)

|สมาชิกระดับ 5| มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

MemberCom5

จากตัวอย่างภาพคุณคือ สมาชิกระดับ 5 คุณมีลูกทีมติดตัวทั้งหมด 5 คน ดังนี้
– ลูกทีมติดตัวระดับ 4 จำนวน 1 ท่าน
– ลูกทีมติดตัวระดับ 5 จำนวน 1 ท่าน และลูกทีมท่านนี้มีลูกทีมติดตัวอีก จำนวน 3 ท่าน
– ลูกทีมติดตัวระดับ 6 จำนวน 3 ท่าน

จากตัวอย่างภาพนี้คุณจะได้รับค่าบริหารสายงาน 3% บวกกับค่าแนะนำอีก 1% จากลูกทีมระดับ 6 ที่ติดตัวท่านเท่านั้น เมื่อลูกทีมเหล่านี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)
ท่านจะไม่ได้รับค่าสายงาน จากลูกทีมติดตัว ที่มีระดับเท่ากัน หรือ สูงกว่า แต่ยังคงจะได้รับค่าแนะนำ 1% เหมือนเดิมในกรณีที่ลูกทีมติดตัวท่านเป็นผู้ส่งงาน(ท่านสมาชิกระดับ 4 และท่านสมาชิกระดับ 5) จนกว่าตัวท่านจะขึ้นระดับไปสูงกว่าลูกทีมติดตัวของท่าน กรณีนี้เราเรียกว่าการดึงสายงานคืน

|สมาชิกระดับ 4| ยอดขาย 300,000 ภายใน 3 เดือน

MemberCom4

จากตัวอย่างภาพคุณคือ สมาชิกระดับ 4 คุณมีลูกทีมติดตัวทั้งหมด 5 คน ดังนี้
– ลูกทีมติดตัวระดับ 4 จำนวน 1 ท่าน
– ลูกทีมติดตัวระดับ 5 จำนวน 1 ท่าน และลูกทีมท่านนี้มีลูกทีมติดตัวอีก จำนวน 3 ท่าน
– ลูกทีมติดตัวระดับ 6 จำนวน 3 ท่าน

จากตัวอย่างภาพนี้คุณจะได้รับค่าบริหารสายงาน 4% บวกกับค่าแนะนำอีก 1% จากลูกทีมระดับ 6 เหล่านี้ที่ติดตัวท่าน เมื่อลูกทีมติดตัวท่านเหล่านี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)

ท่านจะได้รับค่าบริหารสายงาน 1% จากยอดขายทั้งหมดของทีมสมาชิกระดับ 5 และยังคงได้รับค่าแนะนำอีก 1% เหมือนเดิมในกรณีที่ลูกทีมสมาชิกระดับ 5 ท่านนี้ส่งงาน

ท่านจะไม่ได้รับค่าสายงาน จากลูกทีมติดตัว ที่มีระดับเท่ากัน(ท่านสมาชิกระดับ 4) แต่ยังคงจะได้รับค่าแนะนำ 1% เหมือนเดิมในกรณีที่ลูกทีมติดตัวท่านนี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)

|สมาชิกระดับ 3| ยอดขาย 900,000 ภายใน 3 เดือน

MemberCom3

จากตัวอย่างภาพคุณคือ สมาชิกระดับ 3 คุณมีลูกทีมติดตัวทั้งหมด 5 คน ดังนี้
– ลูกทีมติดตัวระดับ 4 จำนวน 1 ท่าน และลูกทีมท่านนี้มีลูกทีมติดตัวอีก จำนวน 18 ท่าน
– ลูกทีมติดตัวระดับ 5 จำนวน 1 ท่าน และลูกทีมท่านนี้มีลูกทีมติดตัวอีก จำนวน 18 ท่าน
– ลูกทีมติดตัวระดับ 6 จำนวน 3 ท่าน

จากตัวอย่างภาพนี้คุณจะได้รับค่าบริหารสายงาน 5% บวกกับค่าแนะนำอีก 1% จากลูกทีมระดับ 6 เหล่านี้ที่ติดตัวท่าน เมื่อลูกทีมติดตัวท่านเหล่านี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)

ท่านจะได้รับค่าบริหารสายงาน 2% จากยอดขายทั้งหมดของทีมสมาชิกระดับ 5 และยังคงได้รับค่าแนะนำอีก 1% เหมือนเดิมในกรณีที่ลูกทีมสมาชิกระดับ 5 ท่านนี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)

ท่านจะได้รับค่าบริหารสายงาน 1% จากยอดขายทั้งหมดของทีมสมาชิกระดับ 4 และยังคงได้รับค่าแนะนำอีก 1% เหมือนเดิมในกรณีที่ลูกทีมสมาชิกระดับ 4 ท่านนี้ส่งงาน(ซื้อประกันภัยรถยนต์)

ตัวอย่างการคำนวณ |ค่าแนะนำ + ค่าสายงาน|

สมมุติลูกทีมของท่านซื้อประชั้นภัยรถยนต์ ชั้น 1 TOYOTA ALTIS ปี 2013 พร้อม พ.ร.บ. เมื่อเราเช็คเบี้ยประกันภัยชั้น 1 จากศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ราคามา 20,000 บาท และ พรบ. รถเก๋ง ราคา 645 รวมยอดทั้งหมด 20,645 บาท

คำนวณค่าคอม
คำนวณค่าคอม2