การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

หลักการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ คือ การแชร์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ที่เราได้ซื้อความคุ้มครองไว้ ซึ่งประกันภัยรถยนต์ก็ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทอีกเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้รถของเรา แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าประกันภัยแบบไหนที่เหมาะกับเราล่ะ?

– เราต้องมารู้จักประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทกันก่อนว่าให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ? เราถึงสามารถเลือกได้ว่าเราควรจะเลือกซื้อแบบใดที่จะเหมาะสมกับเรา

– บริษัทประกันภัยที่มีความน่าเชื่อถือชื่อเสียงไม่เสียหาย ศูนย์/อู่ ครอบคลุมพื้นที่บริการที่เราอยู่หรือไม่ ข้อนี้เราสามารถสอบถามศูนย์/อู่ที่เราใช้ประจำก็ได้ครับว่ารับประกันของที่ไหนบ้าง บางครั้งถ้าไม่ครอบคลุมตรงนี้บางครั้งต้องสำรองจ่ายก่อน

– ส่วนลดต่าง ๆ ในการทำประกันภัยรถยนต์ เพราะถ้าเราทราบว่าการทำประกันภัยรถยนต์นั้นบริษัทประกันภัยรถยนต์มีส่วนลดอะไรบ้างให้กับลูกค้า ก็จะทำให้เราเลือกที่จะรับส่วนลดที่เหมาะกับเราและยังสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ดูส่วนลดประกันภัยรถยนต์ เช่น ถ้ารถคันที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์เราขับคนเดียว เราอาจจะซื้อประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่

การเลือกซื้อประกันรถยนต์

ประเภทของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 (ประกันชั้น1)

ความคุ้มครอง : ซ่อมรถเรา + ซ่อมรถเขา + สูญหาย + ไฟไหม้ + ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 • ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต และร่างกาย ของผู้ขับขี่และคู่กรณี ทั้งกรณีบาดเจ็บ และ เสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามมูลค่าที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย เช่น เราขับรถไปชนประตูรั้วเพื่อนบ้านได้รับความเสียหาย บริษัทประกันจะรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายในซ่อมประตูรั้วให้เพื่อนบ้าน หรือ รถยนต์คู่กรณี แต่ไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้กรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์คันที่ทำประกันภัยไว้ เช่น เราถอยรถไปชนเสาจนรถเราได้รับความเสียหาย บริษัทประกันภัยก็จะรับผิดชอบในซ่อมรถของเราให้ แต่ไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้กรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองกรณีสูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าเสียเป็นเงินตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มกรณีไฟไหม้ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีไฟไหม้เสียหายโดนสิ้นเชิงบริษัทประกันภัยจะชดใช้ความเสียหายให้ตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ , กรณีไฟไหม้เสียหายบางส่วน บริษัทประกันภัยจะซ่อมรถให้เรากลับมาใช้ได้ตามเดิม

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 2 (ประกันชั้น2) ไม่ได้รับความนิยมเพราะราคาใกล้เคียงกับ 2+

ความคุ้มครอง : ซ่อมรถเขา + สูญหาย + ไฟไหม้ + ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 • ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต และร่างกาย ของผู้ขับขี่และคู่กรณี ทั้งกรณีบาดเจ็บ และ เสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามมูลค่าที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย เช่น เราขับรถไปชนประตูรั้วเพื่อนบ้านได้รับความเสียหาย บริษัทประกันจะรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายในซ่อมประตูรั้วให้เพื่อนบ้าน หรือ รถยนต์คู่กรณี แต่ไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้กรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองกรณีสูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าเสียเป็นเงินตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มกรณีไฟไหม้ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีไฟไหม้เสียหายโดนสิ้นเชิงบริษัทประกันภัยจะชดใช้ความเสียหายให้ตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ , กรณีไฟไหม้เสียหายบางส่วน บริษัทประกันภัยจะซ่อมรถให้เรากลับมาใช้ได้ตามเดิม

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3 (ประกันชั้น3)

ความคุ้มครอง : ซ่อมรถเขา + ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 • ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต และร่างกาย ของผู้ขับขี่และคู่กรณี ทั้งกรณีบาดเจ็บ และ เสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามมูลค่าที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย เช่น เราขับรถไปชนประตูรั้วเพื่อนบ้านได้รับความเสียหาย บริษัทประกันจะรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายในซ่อมประตูรั้วให้เพื่อนบ้าน หรือ รถยนต์คู่กรณี แต่ไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้กรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 4 (ประกันชั้น4) ไม่ได้รับความนิยมเพราะความคุ้มครองไม่คุ้มค่า

ความคุ้มครอง : ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 • ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย เช่น เราขับรถไปชนประตูรั้วเพื่อนบ้านได้รับความเสียหาย บริษัทประกันจะรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายในซ่อมประตูรั้วให้เพื่อนบ้าน หรือ รถยนต์คู่กรณี แต่ไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้กรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 5 (แบ่งออกเป็น 2 ชนิด เรามักเรียกกันว่า 2+ , 3+)

ความคุ้มครอง ชนิด 2+ : ซ่อมรถเรา(แบบมีเงื่อนไข) + ซ่อมรถเขา + สูญหาย + ไฟไหม้ + ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 • ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต และร่างกาย ของผู้ขับขี่และคู่กรณี ทั้งกรณีบาดเจ็บ และ เสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามมูลค่าที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย เช่น เราขับรถไปชนประตูรั้วเพื่อนบ้านได้รับความเสียหาย บริษัทประกันจะรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายในซ่อมประตูรั้วให้เพื่อนบ้าน หรือ รถยนต์คู่กรณี แต่ไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้กรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์คันที่ทำประกันภัยไว้ แต่คู่กรณีต้องเป็นยานพาหนะทางบกที่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งได้เท่านั้นและจะต้องสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ เช่น เราขับรถไปชนกับรถคนอื่น บริษัทประกันภัยก็จะรับผิดชอบในซ่อมรถของเราให้ แต่ไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้กรมธรรม์ แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดและต้องการซ่อมรถของเราด้วยจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท แต่ถ้าไม่ต้องการซ่อมรถเราเองก็ไม่ต้องเสีย
 • ให้ความคุ้มครองกรณีสูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าเสียเป็นเงินตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มกรณีไฟไหม้ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีไฟไหม้เสียหายโดนสิ้นเชิงบริษัทประกันภัยจะชดใช้ความเสียหายให้ตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ , กรณีไฟไหม้เสียหายบางส่วน บริษัทประกันภัยจะซ่อมรถให้เรากลับมาใช้ได้ตามเดิมแต่ไม่เกินทุนประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ความคุ้มครอง ชนิด 3+ : ซ่อมรถเรา(แบบมีเงื่อนไข) + ซ่อมรถเขา + ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 • ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต และร่างกาย ของผู้ขับขี่และคู่กรณี ทั้งกรณีบาดเจ็บ และ เสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามมูลค่าที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย เช่น เราขับรถไปชนประตูรั้วเพื่อนบ้านได้รับความเสียหาย บริษัทประกันจะรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายในซ่อมประตูรั้วให้เพื่อนบ้าน หรือ รถยนต์คู่กรณี แต่ไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้กรมธรรม์
 • ให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์คันที่ทำประกันภัยไว้ แต่คู่กรณีต้องเป็นยานพาหนะทางบกที่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งได้เท่านั้นและจะต้องสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ เช่น เราขับรถไปชนกับรถคนอื่น บริษัทประกันภัยก็จะรับผิดชอบในซ่อมรถของเราให้ แต่ไม่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้กรมธรรม์ แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดและต้องการซ่อมรถของเราด้วยจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท แต่ถ้าไม่ต้องการซ่อมรถเราเองก็ไม่ต้องเสีย