SubMain

พ.ร.บ. เพิ่มความคุ้มครอง 1 เมษายน 2559

ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย

พรบ ศรีกรุง copy


รับสมัคร นายหน้าประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท รายได้ดี 

  • ซื้อใช้เองในราคานายหน้า/ตัวแทน

  • สนใจธุรกิจ ที่ไม่ต้องลงทุน

  • โอนเป็นพินัยกรรมได้ด้วย

  • รายได้ดี ไม่ต้องมีหน้าร้าน

  • ไม่ต้องเสียเงินก่อนเพื่อสต็อกสินค้า

  • มาเป็นทีมงานเดียวกัน…นะครับ….

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 download

ข้อมูลเพิ่มเติมศรีกรุง