SubMain

ขั้นตอนการทำงาน copy

นายหน้าประกันภัยรถยนต์ ของศรีกรุงโบรคเกอร์ ทำงานกันอย่างไร มาดูขั้นตอนการทำงานกันนะครับ

1. สอบถามความต้องการของลูกค้า

นายหน้าประกันภัยรถยนต์


2. เช็คเบี้ยประกันให้ลูกค้า

Check-price1


3. รวบรวมเอกสาร

FindDocument


 4. ส่งเอกสารแจ้งงาน

SendDocument


5. ตรวจสอบกรมธรรม์ในระบบ Online / ส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้า

Check-policy1


6. รับผลตอบแทน

GetCommission


7. แจ้งต่ออายุในปีถัดไป

AlertNextYear


รับสมัคร นายหน้าประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท รายได้ดี 

  • ซื้อใช้เองในราคานายหน้า/ตัวแทน

  • สนใจธุรกิจ ที่ไม่ต้องลงทุน

  • โอนเป็นพินัยกรรมได้ด้วย

  • รายได้ดี ไม่ต้องมีหน้าร้าน

  • ไม่ต้องเสียเงินก่อนเพื่อสต็อกสินค้า

  • มาเป็นทีมงานเดียวกัน…นะครับ….

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 download

ข้อมูลเพิ่มเติมศรีกรุง