วิธีอ่านกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

วิธีอ่าน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เบื้องต้น

สำหรับหลายท่านที่ซื้อรถยนต์มา แล้วส่วนใหญ่เค้าจะแถมประกันภัยชั้น 1 มาให้นั้นเราจะตรวจสอบความถูกต้องในกรมธรรม์ได้อย่างไรและต้องดูอะไรบ้าง ผมเชื่อว่าหลาย ๆ ครั้ง เซลที่ดูแลเราก็คงไม่ได้อธิบายตรงนี้ให้เราฟังแน่ เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราต้องตรวจสอบหลัก ๆ หลังจากได้รับกรมธรรม์ประกันภัยมาแล้วมีตรงส่วนไหนบ้าง สามารถดูได้จากรูปตัวอย่างนะครับ ขออธิบายแบบชาวบ้าน ๆ นะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้น

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประกอบด้วยอะไรบ้างที่เราต้องตรวจสอบ

1. ผู้เอาประกันภัย ในทางประกันภัยจะหมายถึงคู่สัญญาซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งในที่นี้โดยปกติจะต้องเป็นชื่อเรานะครับ หรือถ้าบางทีเป็นชื่อของโชว์รูม หรือ ไฟแนนซ์ ก็สามารถแจ้งเปลี่ยนได้นะครับ

2. ผู้รับผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนต่าง ๆ จากบริษัทประกันภัย ซึ่งจะเป็นคนเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ และจะต้องมีภาระผูกพันธ์กับรถยนต์คันนั้นด้วย เช่น ผู้รับผลประโยชน์จะระบุเป็นเจ้าของรถ หรือ ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นครับ ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ครับ

  • กรณีซื้อเงินสด ผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นชื่อเรานะครับ
  • กรณีซื้อเงินผ่อน ในปีแรก ผู้รับผลประโยชน์จะถูกระบุเป็น บริษัทไฟแนนซ์ ที่เราขอสินเชื่อครับ แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์มาเป็นชื่อเราก็สามารถทำได้ครับ โดยแจ้งบริษัทประกันภัยขอเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์มาเป็นชื่อเรา แต่จะได้หรือไม่นั้นก็ต้องไปพิจารณาว่าติดสัญญาอะไรกับไฟแนนซ์อยู่หรือเปล่าด้วยนะครับ ส่วนอีกวิธีคือ เปลี่ยนบริษัทประกันภัยไปใช้บริการบริษัทใหม่ ตรงนี้เราก็จะสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อเราได้เลยครับ

3. ระยะเวลาประกันภัย ตรวจสอบวันที่คุ้มครองและวันที่สิ้นสุด ว่าถูกต้อง โดยทั่วไปเวลาที่สิ้นสุดจะเป็นเวลา 16.30 น. นะครับเวลาต่อประกันภัยปีถัดไปก็ต่อล่วงหน้าเพื่อให้ความคุ้มครองต่อเนื่องนะครับ

4. เลขตัวถัง ตรงนี้สำคัญกว่าทะเบียนนะครับเพราะประกันภัยจะยึดเลขตัวถังเป็นหลักในการใช้อ้างอิงต่าง ๆ ครับ แต่เพื่อความสะดวกในการแจ้งเคลมหรือปัญหาต่าง ๆ ส่วนใหญ่เราจะใช้เลขทะเบียนในการแจ้งกับบริษัทประกันภัย

5. ความเสียหายต่อรถยนต์ หมายถึง ทุนประกันรถยนต์ นะครับคือ บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบความเสียหายต่อรถยนต์ของเราไม่เกินทุนประกันที่ระบุในตาราง ครับ

6. ความเสียหายส่วนแรก หรือ Deductible หมายถึง ค่าเสียหายส่วนแรกที่เจ้าของรถต้องร่วมรับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายผิด หรือ การเคลมแบบไม่มีคู่กรณี ซึ่งบางครั้งประกันภัยแถมก็มักจะแฝงตรงนี้มาเพราะทำให้เค้าสามารถลดค่าเบี้ยประกันภัยที่แถมให้เราตามจำนวนที่ระบุมาครับ ยังไงก็ตกลงกันให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าแถมแบบไหนให้เรา โดยส่วนมากถ้าระบุก็จะประมาณ 2,000 บาท